Elämän leipää

Elämän leipää ravinnoksi

Elämän leipää illoissa tutkistellaan Raamatun sanaa – kuulostellaan mitä  kulloinenkin Raamatun kertomus puhuu kuulijan elämäntilanteeseen. Usein käytetään luovia menetelmiä pohdinnan syventämiseksi.

Jumalan sana ravitsee; Hänen sanansa on elävää, vahvistavaa ja rohkaisevaa tänäänkin.  Illoissa on tarjolla tuoretta leipää keholle ja mielelle. Illoissa myös profetaalista rukousta – mahdollisuus tulla kohdatuksi ja voimaantua hengellisesti.